Курсы по защите прав потребителей

Опубликовано admin в

Год публикации: 1998

Библиографическая ссылка:: Мотехина М.В. Курс лекций «Защита прав потребителей». — Тула, Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, 1998.

Для того, чтобы оценить ресурс, необходимо авторизоваться.

Курс лекций «Защита прав потребителей» подготовлен на кафедре правовых дисциплин исторического факультета Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого. Автор — к.п.н., доцент Мотехина М.В. Курс включает 9 лекций (тем): 1) Краткая история возникновения и развития движения в защиту прав потребителей в Америке, странах западной Европы, России. 2) Законодательство Европейского Экономического Сообщества и организации Объединенных Наций о защите прав потребителей. 3) Законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей. 4) Право потребителей на информацию об изготовителе (исполнителе, продавце), и о товарах (работах, услугах). 5) Защита прав потребителей при продаже товаров. 6) Защита прав потребителей при выполнении работ и оказании услуг. 7) Государственные и общественные организации по защите прав потребителей. 8) Юридическая ответственность за нарушение прав потребителей. 9) Процессуальные аспекты защиты прав потребителей.

Содержание:

Захист прав споживачів: теорія та практика

ПРО ЦЕЙ КУРС:

Обізнаний – озброєний, чи не так?

Кожного дня споживачі стикаються з проблемами якості товарів, несвоєчасності надання послуг, відмови продавців замінити товар або повернути гроші. Більшість з нас виконує вказівки продавця, не знаючи власних прав. Іноді, навіть розуміючи, що їх права порушують, споживачі не знають, куди бігти, кому скаржитися. Настав час розібратися!

Короткий зміст тем курсу

— Поняття споживача та його основних прав.

— Право на належну якість продукції.

— Права споживача, стандартизація та сертифікація.

— Взаємодія споживача та постачальника (виробника) товарів та послуг.

— Захист прав споживача.

— Відповідальність постачальника (виробника) товарів та послуг.

— Особливості захисту прав споживачів окремих видів товарів.

— Особливості захисту прав споживачів окремих видів послуг.

ТРИВАЛІСТЬ КУРСУ

Всі матеріали курсу та можливість отримати сертифікат доступні постійно.

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Курс розрахований на слухачів без юридичної підготовки.

Викладач курсу

Ольга Спектор

Спектор Ольга — правозахисник за покликанням. Одночасно з навчанням на юридичному факультеті Київського Національного Університету ім. Тараса Шевченка вона розпочинає практичну діяльність у галузі банківського права, отримує досвід роботи в відомій консалтинговій компанії.

У 2009 році Ольга отримує диплом магістра з відзнакою та стає одним з перших українських юристів, що отримали кваліфікацію медіатора. У 2009 року Ольга, практикуючий юрист, починає займатися науковою діяльністю, в 2010 році успішно складає іспит та отримує свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Крім адвокатської діяльності, Ольга Михайлівна викладає в декількох вищих навчальних закладах міста Києва міжнародно-правові та процесуальні дисципліни.

З 2010 року Ольга засновує власну юридичну фірму, основними сферами діяльності якої є надання юридичних послуг, в тому числі готельному бізнесу, представництво в судах, міжнародне право, законопроектна діяльність.

В 2012 році Ольга захищає кандидатську дисертацію на тему «Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів» та отримує науковий ступінь кандидата юридичних наук. У 2014 році Ольга отримує вчене звання доцента міжнародного права та порівняльного правознавства

На сьогоднішній день Ольга вдосконалює свою адвокатську практику, продовжує наукову діяльність, велику увагу присвячує захисту безпритульних тварин. Під її керівництвом працює Благодійний Фонд «Щаслива лапа» що має філіали в багатьох областях України.

Поширені питання

Курс безкоштовний?

Курс є повністю безкоштовним. Викладач може рекомендувати навчальну літературу, щоб Ви могли глибше вивчити ту чи іншу тему, але доступних в рамках курсу матеріалів буде достатньо для успішного його завершення. Все що Вам знадобиться,– доступ до мережі Інтернет на швидкості, достатній для перегляду відеолекцій.

Чи зможу я отримати сертифікат по завершенню цього курсу?

Так! Успішно складіть всі завдання курсу й отримайте сертифікат про його завершення за підписом викладача!

В який час будуть проходити заняття?

Відеолекції, завдання, форум та можливість отримати сертифікат доступні в будь-який час.

Курс, семинар, тренинг Новеллы договорного и претензионного права 2018. Минимизация договорных рисков. Актуальные разъяснения Верховного суда и современная практика применения

Даты обучения

На семинаре рассматривается современная практика и важные трактовки ВС РФ.

Программа курса

Программа семинара:
1. Общие положения действующего договорного права России. Новеллы договорного права 2015-2018 гг.
2. Организация договорной работы на предприятии. Выявление стратегических ошибок и построение процесса согласования контракта. Судебная практика и разъяснения по вопросам недобросовестного ведения переговоров. Согласие на совершение сделки. Ответственность сотрудников.
3. Обзор новелл финансовых сделок. Изменения в сфере уступок требований, факторинга, займа, кредита, банковского вклада и банковского счета, расчетов с 1 июня 2018: как работать по новым правилам?
4. Судебная практика и комментарии по применению рамочных и абонентских договоров.
5. Предварительный договор: как грамотно оформить с учетом новейшей практики
6. Судьба незарегистрированного договора (новая редакция ст. 433 ГК РФ)
7. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью: с 2017. Расширен перечень крупных сделок, не требующих одобрения.
8. Как судебная практика восприняла новеллы 2017 года.
9. Минимизация рисков посредством оформления документов, подтверждающих исполнение по договорам.
10. Цена контракта: как не ошибиться?
11. Грамматические и смысловые ошибки в контракте: как исправить?
12. Типичные ошибки в контракте: как их избежать?
13. Формулировка предоплаты, частичной оплаты.
14. Что делать с предоплатой, если договор расторгнут или одна из сторон отказалась от его исполнения
15. Проблемы исполнения контракта
16. Односторонний отказ от договора. Комментарий к разъяснениям ВС РФ.
17. Обзор практики и решение ситуативных примеров.

Спикер: Иванов Константин Игоревич — эксперт-практик в области коммерческого, договорного, конкурентного и арбитражного права. Доктор права, доцент, советник по праву СНГ международного адвокатского бюро DOMINAS DERLING (г. Вильнюс, Литва), международный арбитр, эксперт в области внешнеэкономической деятельности, сопровождению международных сделок и разрешению внешнеэкономических споров.

Время проведения: 10.00-17.00

В стоимость семинара включены обед и кофе-брейки.

Участникам предоставляется раздаточный материал и именной сертификат об участии.

Курс, семинар, тренинг Закон о защите прав потребителей. Защита интересов торговых компаний

Даты начала обучения

Руководители, специалисты, отвечающие за работу по претензиям от потребителей, юристы.

Курсовой сертификат о прохождении обучения по данной теме.

Программа курса

Начало. Представление участников. Правила проведения семинара

  Требования Закона РФ «О защите прав потребителей»: что необходимо знать компании и ее руководителю.

 • Необходимые нормативные акты, в соответствиис которыми определяются:
 • · Перечень товаров, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара на период ремонта или замена аналогичного товара;

  · Перечень технически сложных товаров, в отношении которых требования потребителей об их замене подлежат удовлетворению в случае обнаружения в товарах существенных недостатков;

  · Перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену;

  · Перечень товаров длительного пользования, на которые изготовитель обязан установить срок службы;

  · Перечень товаров, которые по истечении срока годности считаются непригодными для использования по назначению.

  3. Вопросы распределения ответственности в схеме взаимодействия: ИЗГОТОВИТЕЛЬ — ПОСТАВЩИК – ПРОДАВЕЦ — ПОТРЕБИТЕЛЬ. Примеры из практики.

  4. Контролирующие органы в области защиты прав потребителей:

  · Какие нормативные акты регламентируют контроль в сфере защиты прав потребителей;

  · Кто осуществляет контроль в сфере защиты прав потребителей;

  · Мероприятия контроля в сфере защиты прав потребителей;

  · Как вести себя во время проверки (с примерами из практики);

  · Что могут потребовать от компании проверяющие;

  · Как вести себя во время проверки (с примерами из практики);

  · Результаты проверок контролирующими органами в сфере защиты прав потребителей;

  · Последствия проверок контролирующими органами в сфере защиты прав потребителей (с примерами из практики).

  5. Вопросы ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты прав потребителей:

  · Может ли руководитель компании нести ответственность за нарушение законодательства в сфере защиты прав потребителя;

  · Способы «самозащиты» организаций в случае привлечения к ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей (с примерами из практики).

  Ответы на вопросы. Практические рекомендации

  ! Предварительная подготовка: Желательно заранее прислать наиболее острые и волнующие вопросы из тех, что будут освещаться на семинаре. Это сэкономит время и сделает семинар более практичным.

  Методы и формы работы:

  Занятие проводится по схеме: теоретический блок – практическая отработка теории – групповое обсуждение, присваивание полученного опыта. В ходе занятий используются примеры из практики, деловые игры, групповая и индивидуальная работа.

  В стоимость входят кофе-паузы, раздаточные материалы, сертификат, др. Бесплатно содействуем в бронировании гостиницы для иногородних участников.

  Преподаватели

  Зеленкова Элеонора Витальевна

  Ведущая семинаров Бизнес-школы ITC Group . Более 15 лет опыт управленческой деятельности, работа в крупных российских компаниях и в компаниях с иностранным участием (Нидерланды, Канада, Китай). Возглавляла юридические подразделения управляющей компании производственных объектов, входящих в состав АТОМЭНЕРГОМАШ (ГК РОСАТОМ), Finch Industrial Tools (Канада), Корпорации «СОЮЗ» (Россия — Нидерланды). Опыт профессиональной деятельности включает работу по полному юридическому сопровождению, включая выявление налоговых и финансовых рисков, промышленных предприятий (механосборочного и металлургического заводов), взаимоотношения с государственными органами, включая непосредственное участие в проводимых проверках, внесудебное и судебное обжалование неправомерных действий государственных органов, участие в трудовых спорах, взыскание дебиторской задолженности и участие в арбитражных спорах по крупным суммам исков. Проводила внутрикорпоративные семинары среди менеджеров, в том числе, и среднего звена и ТОП-менеджеров, проводила семинары с элементами возможных спорных ситуаций при осуществлении проверочных мероприятий государственными органами, специальные семинары при Госкомстате. Имеет опыт преподавания правовых дисциплин в учебных заведениях. Также имеет опыт рассмотрения и выявления рисков в текущей деятельности предприятия и внесения предложений по совершенствованию сложившихся бизнес схем работы. Высшее юридическое образование ведущего ВУЗа страны, Бизнес-школа, организованная при Фонде Сораса, обучение в Уэлсе (Великобритания).

  Темы: Договорная работа, Правовое сопровождение деятельности производственного предприятия, торгового предприятия, в том числе с иностранным участием. Решение возникших проблем при проведении проверок государственными органами, выявление правовых и финансовых (налоговых) рисков, возможность получения лиготирования, исправление ошибок, организация эффективной деятельности правового подразделения, оценка персонала, создание шаблонов договоров, в том числе, организация электронного документооборота, регламентация эффективной работы с дебиторами, правовая безопасность работы бизнеса в России.

  Курс, семинар, тренинг Практика применения и комментарии изменений законодательства о защите конкуренции

  Даты обучения

  СЕМИНАР В МОСКВЕ

  Время проведения: с 10.00 до 17.30

  Семинар посвящен разбору наиболее ключевых вопросов применения законодательства о защите конкуренции, а также анализу нарушений, выявляемых в ходе проверок ФАС; вопросам по минимизации рисков привлечения к ответственности и другим актуальным аспектам.

  Цели семинара:

  Рассмотреть проблемные вопросы применения антимонопольного законодательства, вопросы по минимизации рисков привлечения к ответственности.

  Для кого предназначен

  Собственников компании, генеральных директоров компании; юристов, специализирующихся в области применения антимонопольного законодательства или планирующих работать в области применения антимонопольного законодательства; специалистов, отвечающих за проведение конкурентных процедур, руководителей юридического отдела, всех заинтересованных лиц.

  Программа курса

  Новое в антимонопольном регулировании. Обзор антимонопольного законодательства Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о защите конкуренции.

  Злоупотребление доминирующим положением.

  Практические вопросы и методики определения доминирования на различных рынках.

  • Проблемы определения границ рынка.
  • «Коллективное» доминирование.
  • Последствия включения в «реестр монополистов».
  • Частные случаи злоупотребления доминирующим положением: установление монопольно низких или монопольно высоких цен; изъятие товаров из обращения; навязывание невыгодных и несправедливых условий договора; навязывание дополнительных товаров и услуг; неверное применение регулируемых цен и тарифов.
  • Частные и групповые исключения из общего запрета. Судебная практика.

  Антиконкурентные соглашения и согласованные действия. Незаконная координация деятельности на рынке.

  • Недобросовестная конкуренция.
   Понятие и виды «недобросовестной конкуренции».
  • Анализ основных случаев недобросовестной конкуренции, выявляемых ФАС России Недобросовестная конкуренция путем незаконного использования чужой интеллектуальной собственности.
  • Соотношение норм о недобросовестной конкуренции с нормами законодательства о рекламе и защите прав потребителей.

  Полномочия ФАС России по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства.

  Последние изменениям законодательства («четвертый антимонопольный пакет») в отношении расширения функций и возможностей ФАС России.

  • Порядок взаимодействия с антимонопольными органами при поступлении от них запросов о предоставлении информации.
  • Особенности проведения проверок ФАС России.
  • Практические рекомендации по вопросам обращения в антимонопольный орган за защитой своих прав.
  • Выбор между административными и судебными механизмами защиты прав.
  • Рекомендации по составлению, подаче и юридической поддержке заявлений о нарушении антимонопольного законодательства.
  • Процедурные вопросы проведения предварительного рассмотрения заявлений (истребование документов, сроки проверки др.).

  Процедура рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства.

  • Правила рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства.
  • Соотношение норм КоАП РФ и норм Федерального закона №135-ФЗ.
  • Проблемные вопросы рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства (полномочия комиссий, сроки рассмотрения и др.).
  • Особенности рассмотрения дел, вытекающих из нарушения правил размещения государственного заказа.
  • Выдача обязательных предписаний по устранению нарушения как эффективный механизм контроля за соблюдением антимонопольного законодательства.
  • Разновидности обязательных предписаний.
  • Предписания о заключении, изменении и расторжении договоров и их значение для других аналогичных договоров нарушителя.
  • Последствия неисполнения обязательных предписаний.
  • Проблемные вопросы обжалования решений и предписаний антимонопольного органа во внесудебном порядке.

  Группа лиц.

  • Практические вопросы определения группы лиц.
  • Соотношение понятий «группа лиц» и «контроль».
  • Подходы к раскрытию группы лиц и оформление перечня лиц, входящих в группу.
  • Последствия включения лица в группу.
  • Особенности согласования внутригрупповых сделок экономической концентрации.
  • Исключение для антиконкурентных соглашений между лицами, входящими в одну группу. Соотношение понятия «группа лиц» с иными сходными законодательными понятиями.

  Антимонопольный контроль в сфере экономической концентрации.

  • Характеристика сделок, подпадающих под антимонопольный контроль.
  • Уведомительный и разрешительный порядок.
  • Количественные критерии для согласования сделок и порядок их подсчета.
  • Порядок получения предварительного согласия на совершение сделки.
  • Раскрытие конечных бенефициаров.
  • Срок действия полученного согласия.
  • Основания для отказа в согласовании сделки.
  • Виды предписаний, выдаваемых антимонопольным органом при условном согласовании сделки, и порядок их вынесения.
  • Возможность изменения ранее выданного предписания.
  • Последствия нарушения требований о согласовании сделок экономической концентрации. Согласование сделок в отношении стратегических обществ.

  Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.

  • Виды санкций за нарушение антимонопольного законодательства. Новые санкции: предупреждение и предостережение. Предписания антимонопольного органа.
  • Соотношение взыскания незаконно полученного дохода и оборотного штрафа.
  • Разновидности административного наказания за антимонопольные правонарушения.
  • Практика расчета и применения оборотных штрафов.
  • Смягчающие и отягчающие вину обстоятельства.
  • Программа освобождения от административного наказания.
  • Признание сделок недействительными и иные иски как последствия нарушения антимонопольного законодательства.
  • Принудительное разделение или выделение компаний.
  • Уголовная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.

  Механизмы защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

  Актуальная практика ФАС России в части тарифного регулирования.

  Перспективы изменения законодательства.

  Практика применения индивидуальных частных антимонопольных исков в рамках действующего законодательства.

  АВТОР И ВЕДУЩИЙ

  Эксперт по антимонопольному законодательству,представители ФАС России, к.ю.н, МГЮА им. О.Е. Кутафина.

  УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ

  При единовременном участии двух и более сотрудников в одном мероприятии предоставляется скидка 7%.

  Что входит в стоимость

  Методический материал, обеды, кофе-паузы.

  Документ по окончании обучения

  Сертификат об участии в семинаре.

  Информация для региональных клиентов

  Региональным клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения обучения.

  Элективный курс «Защита прав потребителей»

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

  средняя общеобразовательная школа №8 города Коврова

  решением педагогического совета

  от 28 августа 2015 года протокол №9

  от 28.08.2015 года № 136

  элективного курса « Защита прав потребителей »

  (указать учебный предмет, курс, курс внеурочной деятельности)

  Уровень образования (класс) среднее (полное), 10 класс

  Количество часов 17 часов в год; в неделю 0,5 час

  учитель математики и экономики

  высшей квалификационной категории Н.Н. Кучеренко

  зав. Кафедрой ЭиГН ФГБОУ ВО «КГТА ми. Дегтярева»

  Кандидат экономических наук

  2015-2016 учебный год

  Знание экономики необходимо не только экономисту и бизнесмену. Любой человек – центральная фигура в экономике. Он выступает в роли производителя и потребителя, он должен уметь принимать простые экономические решения, понимая при этом, что за ними стоит. Его права, как российского потребителя, защищены специальным законом, который называется «Закон о защите прав потребителей». Во многих житейских ситуациях Закон защищает наше здоровье, кошельки, покой от действий недобросовестных производителей и продавцов. Необходимо учить школьников основам потребительской культуры и умению пользоваться этим законом, иначе он перестанет работать. Знание своих законных прав и умение ими пользоваться – это и есть потребительская культура. Грамотно и рационально спланировать потребительский бюджет, знать, куда и как вложить свои сбережения, знать принципы торговли и уметь выбирать качественные товары и вести свое домашнее хозяйство, – все это и многое другое можно узнать на занятиях по курсу « Основы потребительской культуры ». Курс актуален и востребован реалиями сегодняшнего дня

  Элективный курс разработан для учащихся 10-ого профильного социально – экономического класса и изучается параллельно базовому курсу «Основы экономики», гармонично дополняя и расширяя содержание предмета. Учащиеся 10-ого класса уже знают, как функционирует рынок, какие механизмы работают в условиях частной собственности и конкуренции, как формируется спрос и какую ведущую роль в экономике играют наши потребности. Изучив предлагаемый курс, они получат новые знания и узнают, как поступать в житейских ситуациях, оказываясь в роли пассажиров, туристов, пациентов и клиентов, необходимо знать о своих правах и обязанностях. В процессе изучения курса учащиеся научаться составлять исковые заявления, претензии и все документы для обращения в компетентные органы по защите прав потребителей.

  Цель курса: познакомить школьников с Законодательством РФ по защите прав потребителей, с правами и обязанностями производителей и потребителей в новых экономических условиях и воспитание гражданской компетенции в области экономических знаний.

  Формирование представления о потребностях и ведущей роли потребителя в рыночных отношениях;

  Формирование потребительской культуры, знание своих прав и обязанностей в качестве потребителя или производителя;

  Формирование практических умений планирования рационального потребительского бюджета;

  Развитие критического мышления, умения анализировать информацию, обдуманно принимать решения;

  Воспитание экономически грамотной личности, умеющей находить компромиссы и обладающей чувством толерантности.

  Данный курс рассчитан на 17 часов, является самостоятельным и может быть использован для изучения в профильных социально – экономических 10-ых классах, а также доступен учащимся пред профильных классов, желающих знать свои права, как потребителя, и уметь их защищать при необходимости. Логика подачи материала подразумевает поэтапное раскрытие темы с последующей практической реализацией. Эффективность программы обеспечивается последовательностью изучения теоретического материала, где новые знания опираются на пройденный в курсе учебного предмета «Основы экономики» материал, и практической направленностью заданий по темам. Обучение предполагает использование активных форм работы, таких как деловая игра, занятия-практикумы разбор проблемных ситуаций и действий потребителя в соответствии с Законом о защите прав потребителей, представление презентаций и компьютерной поддержкой «Консультант-Плюс». Такое построение нового курса поддерживает мотивации учащихся и стабильный интерес к изучению экономических дисциплин. Содержание программы обеспечивает возможность в любой момент установить степень достижения промежуточных и итоговых результатов обучения. Материал позволяет разгрузить учебный материал по основному учебному предмету «Основы экономики» и заполнить пробел в области реализации практических умений, необходимых для разумного поведения потребителя в условиях рыночной экономики.

  Основные изучаемые понятия : экономика, государство, производство и потребление. Уровни потребностей и удовлетворение этих потребностей, взаимозаменяемые и взаимодополняющие товары. Потребитель, права потребителя, потребительский выбор. Семья и ее экономические функции, экономические ресурсы семьи. Прожиточный минимум и потребительская корзина Взаимоотношения производитель – потребитель. Защита потребителя.

  Источники информаций для потребителя

  Основные изучаемые понятия : Реклама и ее виды, Закон РФ «О рекламе». Сертификат качества, гарантии. Символы на этикетках, упаковках. Штрих – код как носитель информации. Товарные знаки, индекс Е.

  Основные изучаемые понятия : продукты питания и срок годности. Правила продажи отдельных видов продовольственных и непродовольственных товаров. Ответственность продавцов. Покупка одежды и обуви, права. Покупка бытовой техники. Покупка в кредит и по образцам. Недоброкачественный товар и ваши действия. Статьи Закона о правах потребителя.

  Основные изучаемые понятия : Мастерские по ремонту техники, химчистка. Правила пользования. Коммунальные услуги. Лечебные учреждения и права пациентов. Отправляясь в вояж. Права туриста. Закон о защите граждан.

  Защита прав потребителей

  Основные изучаемые понятия : общественные организации по защите прав потребителей. Право на судебную защиту. Возмещение морального вреда.

  Требования к уровню подготовки учащихся по окончанию курса.

  Учащиеся, прослушавшие данный курс, должны:

  Знать и уметь объяснять основные экономические и юридические понятия, имеющие отношения к данному курсу.

  Иметь представление об источниках информации для потребителя и способах воздействия бизнеса на семью, и потребителей через рекламу и особые способы продажи товаров. Критически оценивать рекламную информацию.

  Уметь выбирать товар или услугу из ряда аналогичных, ориентируясь на собственные предпочтения, цену, ценовые факторы (качество, гарантии, послепродажное обслуживание и др.)

  Уметь грамотно вести себя в типичных потребительских ситуациях: при покупке товара, пользовании услугами службы сбыта, на транспорте и др.

  Уметь защищать свои права потребителя, в соответствии с Законом РФ «Защита прав потребителя». Уметь оформлять претензии и исковые заявления.

  Знать, какие общественные и государственные органы стоят на защите прав потребителя. Не забывать о потребительской культуре и своих обязанностях, как субъекта экономических отношений.

  Потребительская культура и рациональное потребление (6 часов)

  Что такое «потребительская культура»

  Составление таблицы «экономические функции и ресурсы семьи»

  Законодательство РФ Защита Прав потребителя

  Тест, система «Консультант плюс»

  Информационно-поисковая система «Консультант Плюс», компьютерная поддержка.

  «Консультант Плюс», компьютерная поддержка

  Кто защитит права потребителей?

  Взаимоотношения потребителей и производителей

  Использование заданий для создания проблемных ситуаций

  Информационно-поисковая система «Консультант Плюс», компьютерная поддержка

  Уровень жизни и потребительская корзина

  Закон РФ «О прожиточном минимуме»

  Презентация «Голодное брюхо к учению глухо»

  Источники информации (3 часа)

  Компьютерная презентация проекта

  Сертификат, этикетка, штрих-код и товарные знаки

  Культура покупателя (2 часа)

  Покупка в кредит и по образцам.

  анализ проблемных ситуация

  Сфера услуг(3 часа)

  Служба быта, Коммунальные услуги. Услуги лечебных организаций. Тур.операторы

  Еще по теме:

  • Корсары гпк фитильный мушкет Корсары: ГПК "Модификация Icon-pack v.1.1" Полная замена всех стандартных иконок в 1.3.2АТ и частичная замена оружия. Содержимое архива: 1 - перерисованы практически все иконки (лут, […]
  • Источники конституционного права зарубежных стран как отрасли права Источники конституционного права зарубежных стран В формально-юридическом смысле источниками данной отрасли права являются те формы, в которых получают внешнее закрепление и выражение […]
  • Протокол осмотра трупа с таблицей фотоснимков Особенности фотофиксации неопознанного трупа При проведении осмотра места происшествия труп является самостоятельным объектом фотосъемки и его фотографирование осуществляется в […]
  • Освобождение под залог что это возвращается ли залог Залог как мера пресечения в уголовном производстве (Новый уголовно-процессуальный кодекс Украины) Залог заключается во внесении средств в денежной единице Украины на специальный счет, […]
  • Подп а п 6 ст 81 трудового кодекса рф ст 81 ТК РФ с комментариями юриста В ч. 1 ст. 81 ТК приводится перечень оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя. В этом перечне: 1. Объединены основные и […]
  • Закон о государственной регистрации рб Закон Республики Беларусьо государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним Настоящий Закон устанавливает правовые основы и порядок государственной […]
  • Понятие и содержание договора поставки товаров Содержание договора поставки Под содержанием договора поставки понимается совокупность прав и обязанностей сторон, отраженных в условиях (пунктах) договора. По договору поставки […]
  • Мировой суд теннисная Мировой суд теннисная Промышленный районный суд г. Самары 1. Судебный участок №37 Самарской области 2. Судебный участок №38 Самарской области 3. Судебный участок №39 Самарской […]
  Рубрики: Статьи